ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Η διερμηνεία είναι μια απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία. Η σωστή απόδοση των λεγόμενων του ομιλητή απαιτεί κάτι περισσότερο από τη γενικότερη καλλιέργεια και την εξειδικευμένη γνώση του διερμηνέα πάνω σε ένα αντικείμενο –στοιχεία βέβαια τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχημένη διερμηνεία.

Το μεταφραστικό κέντρο Mega στην Κεφαλονιά συνεργάζεται με διερμηνείς οι οποίοι είναι σε θέση όχι μόνο να χειρίζονται σωστά τον λόγο αλλά και να αποδίδουν πλήρως τις πεποιθήσεις, τον τόνο και την ουσία του μηνύματος που θέλει να περάσει ο ομιλητής.

Οι διερμηνείες διεξάγονται στο χώρο που επιθυμεί ο πελάτης μας, μετά από κοινή συνεννόηση όσον αφορά τον τόπο όπου θα λάβει χώρα η εκάστοτε διερμηνεία και το κεντρικό θέμα που πρόκειται να συζητηθεί.